Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

BETONOWE: PŁOTY, WIATY, ALTANY, GARAŻE


Wiaty, garaże, altany

Oferowane przez nas wiaty, altany zbudowane są z płyt oraz słupów żelbetowych prefabrykowanych. Płyty o długości modułowej 2,00 m i wysokości 0,50 m oraz 0,30 m. Ze względu na możliwość docinania płyt jesteśmy wstanie uzyskać każdy narzucony wymiar obiektu. Maksymalna wysokość słupów żelbetowych wynosi 2,5 m tj. 5 płyt.
Przykładowe realizacje obiektów zrobionych z elementów prefabrykowanych tj. płyt i słupów żelbetowych.


Budynek gospodarczy z płyt żelbetowych po wykonaniu ocieplenia styropianem i nałożeniem cienkowarstwowego tynku mineralnego.


Ze względu na częste pytania odnośnie budowy wiat oraz altan zamieszczamy część ustawy: prawo budowlane określające jakie budynki możemy budować bez uzyskanie pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłosić właściwemu organowi prowadzenie robót budowlanych. Pogrubieniem zaznaczono najczęstsze odpowiedzi dotyczące budowy wiat i altan.


USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami
Prawo budowlane
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
i pomiarach geodezyjnych;

Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.


W przypadku budowy większych obiektów czy też garaży wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z współpracą z biurem projektowym jest możliwość złożenia u nas zlecania na wykonanie prac projektowych.


Copyright ©2012 R LTD